aktualności

27.10.2014r.
Dodano zapytanie ofertowe (Wdrożenie kompletnego oprogramowania) z dnia 27.10.2014

01.07.2014r.
Dodano zapytanie ofertowe (Weryfikacja i poprawki grafiki) z dnia 01.07.2014

01.07.2014r.
Dodano zapytanie ofertowe (Weryfikacja poprawności działania kompletnego oprogramowania) z dnia 01.07.2014

31.03.2014r.
Dodano zapytanie ofertowe (Zaimplementowanie koncepcji graficznej interfejsu) z dnia 31.03.2014

30.12.2013r.
Dodano zapytanie ofertowe (Budowa Bufora Wymiany Danych Katalogu Produktów ABW) z dnia 30.12.2013

29.07.2013r.
Dodano zapytanie ofertowe (Kompletna specyfikacja Bufora Wymiany Danych Katalogu Produktów ABW) z dnia 29.07.2013

05.06.2013r.
Dodano zapytanie ofertowe (Weryfikacja ankiet modułu składania zapytań ofertowych branży architektoniczno-budowlanej) z dnia 05.06.2013

29.04.2013r.
Dodano zapytanie ofertowe (Opracowanie wstępnej koncepcji graficznej interfejsu) z dnia 29.04.2013

25.03.2013r.
Dodano zapytanie ofertowe (Przygotowanie wstępnych założeń oprogramowania Bufora Wymiany Danych Katalogu Produktów ABW oraz Opracowanie kompletu ankiet na potrzeby składania zapytań ofertowych branży architektoniczno-budowlanej Bufora Wymiany Danych Katalogu Produktów ABW) z dnia 25.03.2013

05.03.2013r.
Dodano zapytnie ofertowe (Opracowanie założeń do stworzenia ankiet na potrzeby modułu składania zapytań ofertowych branży architektoniczno-budowlanej Bufora Wymiany Danych Katalogu Produktów ABW) z dnia 05.03.2013

14.12.2012r.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z POIG 8.2 na projekt: "Bufor Wymiany Danych, jako narzędzie do komunikacji i automatycznego współdzielenia danych między Katalogiem Produktów ABW, a systemami Partnerów" w latach 2013-2015. Nr. umowy UDA-POIG 08.02.00-14-209/12-00

30.04.2011r.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z POIG 8.2 na projekt: "Opracowanie Katalogu Produktów ABW wraz z narzędziami do automatycznej wymiany danych między systemem ABW a systemami Partnerów-Producentów" w latach 2011-2013. Nr. umowy UDA-POIG 08.02.00-14-085/10-00