Warunki i zasady

 1. Zabrania się wysyłania na stronę materiałów uzyskanych nielegalnie lub w inny sposób naruszających prawo.
 2. Zabrania się tworzenia wiadomości mających charakter reklamowy lub spamu.
 3. Użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zawarte w nich treści.).
 4. Każdy użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta. Za skutki wynikłe z udostępniania swojego konta osobom trzecim odpowiada jego właściciel.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności wymienionych w upomnieniu lub poleceniu, określonych przez administratora np. poprawienie tytułu informacji, treści tematu, pisowni, błędów ortograficznych itp.
 6. Osoby funkcyjne forum (administrator) mają prawo ingerencji w wiadomości użytkownika w celu:
  6.1 wydania upomnienia lub polecenia,
  6.2 korekty - tytułu tematu, merytorycznej zawartości treści, pisowni lub błędów ortograficznych,
  6.3 korekty - w polu podpisu: rozmiaru i koloru tekstu, treści zakłócających przeglądanie forum oraz treści niezgodnych z prawem,
  6.4 korekty - w polu identyfikacyjnym użytkownika: nazwy firmy lub danych teleadresowych, jeżeli zawierają treści ogólnie przyjęte za nieprzyzwoite i naruszają obowiązujące normy prawno-obyczajowe oraz treści pozbawione związku z ich przeznaczeniem
  6.5 usunięcia załącznika do wiadomości, nie spełniającego odpowiednich wymagań lub korekty jego treści (zawartości) bądź zmiany rozmiaru.
 7. Administrator ma prawo usuwania wiadomości, przenoszenia jej do dowolnego działu u jeżeli stwierdzi, że dana wiadomość:
  7.1 obniża ogólny poziom forum,
  7.2 została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, popełnienie licznych błędów ortograficznych, użycie slangu młodzieżowego lub branżowego),
  7.3 została napisana w nieodpowiednim dziale,
  7.4 została napisana przy braku związku z tematem.
 8. Administrator nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie.

Administratorzy oraz moderatorzy dokonają wszelkich starań, aby na stronie nie było:

 • Jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, zagrażających, molestujących, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, profanujących, szerzących nienawiść, niedopuszczalnych pod względem rasowym, etnicznym lub innym, w tym, choć nie wyłącznie wszelkich materiałów zachęcających do postępowania stanowiącego przestępstwo, pociągającego za sobą odpowiedzialność karną, cywilną lub w inny sposób naruszającą jakiekolwiek obowiązujące prawo polskie.
 • Danych osobowych, takich jak: wiadomości podające numery telefonów, numery ubezpieczenia społecznego, numery rachunków, adresy lub dane o pracodawcach.
 • Wiadomości utworzonych przez osoby nie będące rzecznikami ABW, które twierdzą, że występują w imieniu ABW.
 • Powielonych wiadomości umieszczonych w odrębnych katalogach przez tego samego Użytkownika, w których powtarza on tę samą treść.
 • Wszelkiego typu numerów seryjnych.

2. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z serwisu internetowego http://www.abw.pl. zwanego dalej serwisem.
 • Regulamin dotyczy osób rejestrujących się w serwisie i korzystających z niego
 • Regulamin dotyczy także osób anonimowych, które nie posiadają konta w serwisie, lecz mimo tego korzystają z serwisu
 • Dostęp Użytkownika do serwisu i korzystanie z niego podlegają wszystkim stosowanym polskim prawom i wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.
 • Wszelkie informacje lub treści, w tym wszelkie programy komputerowe dostępne w serwisie lub za jego pośrednictwem są chronione prawem autorskim.
 • Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, rozprowadzać, wysyłać, przedstawiać, publikować, sprzedawać, licencjonować, tworzyć utworów zależnych lub wykorzystywać jakichkolwiek treści dostępnych w serwisie w innych celach niż dozwolony użytek osobisty.
 • ABW oświadcza, że materiały i informacje składające się na treści/zasoby serwisu i forum dyskusyjnego, są zbierane i redagowane z należytą starannością.
 • Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług ABW nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu i forum dyskusyjnego a opublikowanych w serwisie przez jakąkolwiek inną niż ABW stronę.
 • ABW nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów/treści.
 • ABW nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących systemy informatyczne serwisu (dostawca serwera na którym znajduje się serwis i forum dyskusyjne oraz łączy internetowych), jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu i forum dyskusyjnego, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 • ABW nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu i forum dyskusyjnego zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych czy też zaistniałych z innych przyczyn nie leżących po stronie ABW.
 • ABW zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich nieuprawnionych linków i ramek, nie ponosi również odpowiedzialności za treści dostępne na jakichkolwiek innych stronach internetowych połączonych z serwisem. Użytkownik korzysta z dostępu do wszelkich innych stron internetowych połączonych z serwisem na swoje własne ryzyko.

3. Rejestracja w serwisie

 • Rejestracja w serwisie jest bezpłatna, dobrowolna i nie jest wymagana od użytkownika serwisu.
 • Rejestracji można dokonać pod adresem http://www.abw.pl

Od osoby rejestrującej wymaga się:

 • Podania w formularzu rejestracyjnym prawidłowego adresu e-mail.
 • Dbanie o dobro serwisu i wykorzystywania go wyłącznie w celach do tego przeznaczonych.
 • Serwis zobowiązuje się do nieudzielania informacji na temat danych osobowych osoby rejestrującej (w tym adresu e-mail) osobom trzecim, chyba że wymóg taki wynika z prawomocnego orzeczenia właściwych organów czy instytucji.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do skasowania konta bez poinformowania o tym użytkownika oraz bez podania przyczyny.
 • Osoba rejestrująca zgadza się na otrzymywanie informacji dotyczących serwisu i działalności firmy ABW drogą poczty elektronicznej.
 • Osoba rejestrująca się w serwisie automatycznie akceptuje niniejszy regulamin.


4. Materiały umieszczone w serwisie

 • Serwis nie odpowiada za wykorzystanie materiałów umieszczonych w serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku ich użycia.
 • Dokumentacje są zamieszczone w tym serwisie jedynie w celach edukacyjnych.
 • Serwis nie odpowiada za materiały umieszczone na serwerze aczkolwiek autorzy zobowiązują się dokonać wszelkich starań, aby materiał umieszczony w serwisie był jak najbardziej rzetelny i zgodny z wymogami prawa.
 • Dostęp do i korzystanie z obszarów serwisu zabezpieczonych hasłem i/lub bezpiecznych jest zastrzeżony jedynie dla uprawnionych Użytkowników.

5. Polityka prywatności

Podczas przeglądania stron serwisu, w celach statystycznych notowane są takie informacje jak:

 • IP odwiedzającego stronę
 • System operacyjny
 • Przeglądarka WWW


6. Usunięcie konta

Konto może zostać zlikwidowane przez administratora, właściciela na wniosek użytkownika o zlikwidowanie konta lub na skutek naruszenia przez użytkownika regulaminu lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia z portalu materiałów zamieszczonych przez użytkownika, chyba że są one niezgodne z regulaminem lub przepisami prawa.

7. Zmiany zasad i przepisów

 • ABW zastrzega sobie prawo poprawiania niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronach serwisu http://www.abw.pl
 • Wszelkie zmiany regulaminu serwisu i forum dyskusyjnego wchodzą w życie z dniem ich publikacji.


8. Inne

 • W razie złamania reguł tego regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, abw.pl szyfruje w bazie hasła kont użytkowników, a także numery IP. Hasła nikt nie jest w stanie odczytać i w przypadku zapomnienia, jest generowane nowe hasło. Numer IP oraz adres email może tylko zobaczyć administrator forum. Abw.pl nie przekazuje żadnych informacji osobom trzecim odnośnie numerów IP użytkowników, haseł oraz adresów e-mail. Takie dane mogą zostać przekazane tylko na wniosek prokuratora.
 • ABW.pl może wysłać w formie przypomnienia na podany adres e-mail w profilu informację odnośnie użytkowanego konta
 • Wciskając przycisk wyślij przy pisaniu wiadomości zgadzasz się na nieodpłatne korzystanie, publikowanie, przetwarzanie i kopiowanie przez abw.pl wysłanych informacji w szczególności wypowiedzi z zachowaniem braku modyfikowania treści wiadomości (jeżeli wysłane informacje pozostają w zgodzie z prawem i nie łamią regulaminu abw.pl)